A riqueza e o seu efecto sobre o consumo no contexto da crise global: o caso da unión económica e monetaria (uem) Reportar como inadecuado
A riqueza e o seu efecto sobre o consumo no contexto da crise global: o caso da unión económica e monetaria (uem) - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

ÓSCAR RODIL MARZÁBAL ;Revista Galega de Economía 2012, 21

Autor: VICENTE MENEZES FERRERIA JUNIOR

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España MENEZES FERRERIA JUNIOR, VICENTE; RODIL MARZÁBAL, ÓSCAR A RIQUEZA E O SEU EFECTO SOBRE O CONSUMO NO CONTEXTO DA CRISE GLOBAL: O CASO DA UNIÓN ECONÓMICA E MONETARIA (UEM) Revista Galega de Economía, vol.
21, septiembre, 2012, pp.
191-215 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39124534009 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Menezes, V.; Rodil, O. A riqueza e o seu efecto sobre o consumo. A RIQUEZA E O SEU EFECTO SOBRE O CONSUMO NO CONTEXTO DA CRISE GLOBAL: O CASO DA UNIÓN ECONÓMICA E MONETARIA (UEM) VICENTE MENEZES FERRERIA JUNIOR* - ÓSCAR RODIL MARZÁBAL** *Banco Central de Brasil - **Universidade de Santiago de Compostela Recibido: 17 de novembro de 2011 Aceptado: 22 de decembro de 2011 Resumo: A recente crise financeira global veu provocando un forte impacto sobre o crecemento das principais economías europeas.
Esta crise está producindo efectos extremadamente adversos sobre a actividade real da economía a través de diversas canles.
Entre estas atópase o efecto riqueza, supoñendo que a variación dos niveis de riqueza pode estar conducindo a unha variación no consumo privado.
Baixo este contexto, este traballo ten como obxectivo principal analizar a evolución dos niveis de riqueza e o seu efecto resultante sobre o consumo, utilizando macrodatos agregados de dez países da Unión Económica e Monetaria durante o período trimestral 2000-2010. Palabras clave: Efecto riqueza - Consumo - Crise financeira - Unión Económica e Monetaria - Europa. THE WEALTH AND ITS EFFECT ON THE CONSUMPTION IN THE CON...

Documentos relacionados