Os desequilibrios por conta corrente e a crise na eurozona Reportar como inadecuado
Os desequilibrios por conta corrente e a crise na eurozona - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

ROSARIO DÍAZ VÁZQUEZ ; ANA IGLESIAS CASAL ;Revista Galega de Economía 2012, 21

Autor: ISIDRO FRÍAS PINEDO

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España FRÍAS PINEDO, ISIDRO; DÍAZ VÁZQUEZ, ROSARIO; IGLESIAS CASAL, ANA OS DESEQUILIBRIOS POR CONTA CORRENTE E A CRISE NA EUROZONA Revista Galega de Economía, vol.
21, septiembre, 2012, pp.
165-189 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39124534008 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Frías, I.; Díaz, R.; Iglesias, A. Os desequilibrios por conta corrente. OS DESEQUILIBRIOS POR CONTA CORRENTE E A CRISE NA EUROZONA ISIDRO FRÍAS PINEDO - ROSARIO DÍAZ VÁZQUEZ - ANA IGLESIAS CASAL Universidade de Santiago de Compostela Recibido: 23 de febreiro de 2012 Aceptado: 7 de maio de 2012 Resumo: Neste traballo estudamos os factores que determinan a sostibilidade dos déficits correntes na área euro e a súa vinculación coa crise, centrándonos en especial en España.
A estimación das ecuacións de comercio exterior españolas mostran unha situación sostible dos déficits que poderían terse alcanzado diminuíndo o diferencial de crecemento entre España e os seus socios, especialmente a través de dúas vías: en primeiro lugar, cunha actuación concertada na Unión Monetaria Europea (UME) que aumentase a demanda agregada nos países centrais por riba dos periféricos, aliviando as presións da crise; e, en segundo lugar, cunha redución do compoñente procíclico introducido polas variables monetarias e crediticias. Palabras clave: Déficit por conta corrente - Desequilibrios na eurozona - Unión Monetaria Europea - Comercio exterior en España - Modelos de corrección de erro - Modelos econométricos de comercio exterior...

Documentos relacionados