A política de cohesión europea. evolución e perspectivas Reportar como inadecuado
A política de cohesión europea. evolución e perspectivas - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2012, 21

Autor: LAUREANO LÁZARO ARAUJO

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España LÁZARO ARAUJO, LAUREANO A POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA.
EVOLUCIÓN E PERSPECTIVAS Revista Galega de Economía, vol.
21, septiembre, 2012, pp.
135-163 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39124534007 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Lázaro, L. A política de cohesión europea. A POLÍTICA DE COHESIÓN EUROPEA. EVOLUCIÓN E PERSPECTIVAS LAUREANO LÁZARO ARAUJO Corpo Superior de Administradores Civís do Estado Recibido: 10 de abril de 2012 Aceptado: 7 de maio de 2012 Resumo: A evolución do que foi o mercado común ata chegar á Unión Europea pode estudarse desde diferentes puntos de vista.
Neste traballo tomáronse a integración económica e, sobre todo, a cohesión económica, social e territorial como claves para interpretar un proceso que, malia a crise que atravesa actualmente, chamou a atención de políticos, profesionais e de estudosos.
Distínguense catro etapas: a primeira, desde as súas orixes ata a Acta Única Europea (AUE, 1987); a segunda, desde a AUE ata o Tratado de Ámsterdam (TA, 1999); a terceira, desde o TA ata a grande ampliación (2004-2007); e a cuarta, na que nos atopamos, é unha zona aberta.
Mantense a tese de que, despois da gran galopada que representou a AUE e a presidencia de Delors, a unificación de Alemaña e a desaparición da URSS marcan un punto de inflexión á baixa, cuxa plasmación documental e financeira é a Axenda 2000.
A integración económica é obxecto de varios intentos de relanzamento (Estratexia de Lisboa, Estratexia Europa 2020, Acta do Mercado Único),...

Documentos relacionados