A nova gobernanza económica na ue: avances e carencias Reportar como inadecuado
A nova gobernanza económica na ue: avances e carencias - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2012, 21

Autor: MIGUEL MOLTÓ CALVO

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España MOLTÓ CALVO, MIGUEL A NOVA GOBERNANZA ECONÓMICA NA UE: AVANCES E CARENCIAS Revista Galega de Economía, vol.
21, septiembre, 2012, pp.
37-66 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39124534003 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Moltó, M. A nova gobernanza económica na UE. A NOVA GOBERNANZA ECONÓMICA NA UE: AVANCES E CARENCIAS MIGUEL MOLTÓ CALVO Universidade de Alacante Recibido: 5 de marzo de 2012 Aceptado: 7 de maio de 2012 Resumo: A crise financeira, económica e máis tarde de débeda soberana afectou de modo especial á Unión Económica e Monetaria (UEM).
Para salvagardar o euro e facerlle fronte á crise os Estados membros pertencentes á UEM seguiron un dobre enfoque: primeiro, levar a cabo un proceso de consolidación fiscal, isto é, de austeridade; e segundo, mellorar a gobernanza económica da UE.
Con respecto á austeridade, os países realizaron fortes axustes reducindo gasto público e en moitos casos aumentando impostos.
Esta política tivo un efecto positivo sobre a disciplina orzamentaria, e un efecto moi negativo sobre o crecemento e o emprego, que pode traducirse nunha nova recesión no ano 2012.
En relación coa gobernanza económica, repásase a que existía antes da crise, poñendo de manifesto os fallos na súa implementación.
Posteriormente, examínase o novo marco de gobernanza económica, que supón a supervisión europea en tres ámbitos: o orzamentario, o macroeconómico e o financeiro.
Para levala a cabo establecéronse novos instrumentos, algúns dos cales só afectan aos país...

Documentos relacionados