O euro: moeda única ou currency board? Reportar como inadecuado
O euro: moeda única ou currency board? - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2012, 21

Autor: ANTÓN COSTAS

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España COSTAS, ANTÓN O EURO: MOEDA ÚNICA OU CURRENCY BOARD? Revista Galega de Economía, vol.
21, septiembre, 2012, pp.
13-35 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39124534002 Como citar este artigo Número completo Mais artigos Home da revista no Redalyc Sistema de Informação Científica Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto Costas, A. O euro: moeda única. O EURO: MOEDA ÚNICA OU CURRENCY BOARD? ANTÓN COSTAS Universidade de Barcelona Recibido: 10 de abril de 2012 Aceptado: 7 de maio de 2012 Resumo: Neste artigo preguntámonos, en primeiro lugar, por que o deseño do euro non incorporou os mecanismos necesarios para resolver situacións de crise como a actual.
A hipótese que manexamos é que, en contra do que frecuentemente se di, o euro seguiu un modelo que responde máis á lóxica dunha “currency board” dun mercado común que ao dunha moeda única dunha unidade política.
En segundo lugar, formulamos a cuestión de se a actual eurozona pode ir máis alá desa lóxica para transformarse nunha verdadeira moeda común.
Para iso preguntámonos en que medida a actual crise de débeda pode acabar sendo unha crise integradora ou, pola contra, desintegradora da eurozona, identificando os factores que poden determinar que o resultado sexa un ou outro.
A conclusión é que o camiño cara ao goberno económico do euro será longo e de resultados impredicibles.
O avance necesita dun novo impulso rexenerador do proxecto europeo.
Ese impulso non poderá vir dos actuais plans de austeridade.
A integración dos novos, hoxe afectados por un elevado nivel de desemprego, pode servir de obxectivo para dar ese novo impulso. Palabras clave: E...

Documentos relacionados