Presentación Reportar como inadecuado
Presentación - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2012, 21

Autor: JAIME GARCÍA-LOMBARDERO VIÑAS

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España GARCÍA-LOMBARDERO VIÑAS, JAIME PRESENTACIÓN Revista Galega de Economía, vol.
21, septiembre, 2012, pp.
7-10 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39124534001 Cómo citar el artículo Número completo Más información del artículo Página de la revista en redalyc.org Sistema de Información Científica Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto PRESENTACIÓN Este número extraordinario da Revista Galega de Economía contribuirá, sen dúbida, a enriquecer e a profundar no debate das causas, dos efectos e das saídas da crise que actualmente afecta á eurozona. Da abundante literatura sobre a chamada “gran contracción”, despréndese que os lexisladores non atopan, non saben ou non queren atopar na doutrina económica actual solucións ou receitas viables no curto prazo para enfrontarse aos desequilibrios que afectan á eurozona.
Por que sucede isto? Poi, simplemente, porque a economía é unha ciencia social ou, se se prefire, é a ciencia que busca solucións económicas racionais para contrarrestar a irracionalidade do comportamento humano. E, en xeral, iso facémolo moi ben os economistas.
Estudamos os problemas da economía no pasado, analizamos as súas causas e formulamos teorías e modelos que serán, probablemente, útiles para mitigar as consecuencias da irracionalidade e reorientar as decisións de política económica en épocas de recesión. Pero o problema xorde cando son outros os que, sen deixarse guiar polos economistas, intentan pór en práctica as súas ensinanzas.
E, se non, que llo pregunten a Keynes, xa que non en vida, cando menos lendo desde a primeira ata a última páxina do seu ilustrativo e profético...

Documentos relacionados