Complejidad y economía: distintas corrientes de pensamiento, diversas lecturas Report as inadecuate
Complejidad y economía: distintas corrientes de pensamiento, diversas lecturas - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Revista Galega de Economía 2012, 21 (1)

Author: BLANCA MIEDES UGARTE

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Versão Português MIEDES UGARTE, BLANCA COMPLEJIDAD Y ECONOMÍA: DISTINTAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO, DIVERSAS LECTURAS Revista Galega de Economía, vol.
21, núm.
1, 2012, pp.
1-35 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39123194014 Revista Galega de Economía, ISSN (Versão impressa): 1132-2799 teresa.pastoriza@usc.es Universidade de Santiago de Compostela España Como citar este artigo Número completo Mais informações do artigo Site da revista www.redalyc.org Projeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto Varela, L.M.; Ricoy, C.J. O camiño á complexidade. O CAMIÑO Á COMPLEXIDADE: POR QUE A ECONOMÍA DEBERÍA SEGUIR Á FÍSICA LUIS M.
VARELA CABO - CARLOS J.
RICOY RIEGO Universidade de Santiago de Compostela Recibido: 11 de abril de 2012 Aceptado: 7 de maio de 2012 Resumo: Na presente contribución mostraremos que a dirección dominante da economía contemporánea, tras o seu desenvolvemento inicial no marco conceptual e analítico da física clásica do século XIX, segue ancorada no seu “core” conceptual –a teoría neoclásica de equilibrio xeral–, ignorando a evolución da propia física ao longo do século XX cara ao tratamento de sistemas complexos, e aínda a natureza mesma do seu obxecto de coñecemento.
Para isto, e logo de resumir brevemente o formalismo da física clásica e a formulación da propia economía neoclásica, analizaremos a evolución de ambas as dúas disciplinas ao longo do pasado século, con atención particular ao desenvolvemento da termodinámica desde o seu formalismo de equilibrio ata o concepto de estruturas disipativas da termodinámica non lineal.
Finalmente, apuntamos unha serie de liñas nas que, ao noso xuízo, debe realizarse a adaptación da economía á física contem...

Related documents