La gallega de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera: un análisis crítico Reportar como inadecuado
La gallega de disciplina presupuestaria y sostenibilidad financiera: un análisis crítico - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2012, 21 (1)

Autor: XOAQUÍN FERNÁNDEZ LEICEAGA

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Versão Português FERNÁNDEZ LEICEAGA, XOAQUÍN LA GALLEGA DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: UN ANÁLISIS CRÍTICO Revista Galega de Economía, vol.
21, núm.
1, 2012, pp.
1-16 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39123194007 Revista Galega de Economía, ISSN (Versão impressa): 1132-2799 teresa.pastoriza@usc.es Universidade de Santiago de Compostela España Como citar este artigo Número completo Mais informações do artigo Site da revista www.redalyc.org Projeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto Fernández Leiceaga, X. A Lei galega de disciplina orzamentaria. A LEI GALEGA DE DISCIPLINA ORZAMENTARIA E SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA: UNHA ANÁLISE CRÍTICA XOAQUÍN FERNÁNDEZ LEICEAGA Universidade de Santiago de Compostela Recibido: 22 de xuño de 2011 Aceptado: 22 de decembro de 2011 Resumo: Neste traballo efectúase unha análise crítica da recente Lei galega de disciplina orzamentaria.
A súa principal novidade consiste en establecer unha regra de variación máxima do gasto non financeiro da Comunidade Autónoma na fase álxida do ciclo económico.
Unha aplicación retrospectiva ao período 2002-2010 indica que a Lei implicaría un intenso control do gasto e unha notable redución da débeda da Comunidade Autónoma.
Porén, detéctanse algúns problemas de aplicación.
O primeiro, que a variable independente é a previsión de expansión do PIB, introducindo un carácter de discrecionalidade ao ser responsabilidade gobernamental. Compróbase que sucedería de utilizar unha regra obxectiva, como a evolución pasada do produto.
O segundo problema radica na aplicación da regra só á fase álxida do ciclo.
O cambio de conxuntura eleva a marxe discrecional do Goberno, desvirtuando a finalidad...

Documentos relacionados