La responsabilidad social empresarial y los stakeholders: un análisis clúster Reportar como inadecuado
La responsabilidad social empresarial y los stakeholders: un análisis clúster - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

ROCÍO RODRÍGUEZ DAPONTE ; ENCARNACIÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ ;Revista Galega de Economía 2012, 21 (1)

Autor: ANA DOPICO PARADA

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRed de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Sistema de Información Científica Versão Português DOPICO PARADA, ANA; RODRÍGUEZ DAPONTE, ROCÍO; GONZÁLEZ VÁZQUEZ, ENCARNACIÓN LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y LOS STAKEHOLDERS: UN ANÁLISIS CLÚSTER Revista Galega de Economía, vol.
21, núm.
1, 2012, pp.
1-17 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Disponível em: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39123194005 Revista Galega de Economía, ISSN (Versão impressa): 1132-2799 teresa.pastoriza@usc.es Universidade de Santiago de Compostela España Como citar este artigo Número completo Mais informações do artigo Site da revista www.redalyc.org Projeto acadêmico não lucrativo, desenvolvido pela iniciativa Acesso Aberto Dopico, A.; Rodríguez, R.; González, E. A responsabilidade social empresarial. A RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL E OS STAKEHOLDERS: UNHA ANÁLISE CLÚSTER1 ANA DOPICO PARADA - ROCÍO RODRÍGUEZ DAPONTE ENCARNACIÓN GONZÁLEZ VÁZQUEZ Universidade de Vigo Recibido: 21 de xaneiro de 2011 Aceptado: 14 de xullo de 2011 Resumo: Nos últimos anos o sector empresarial veu realizando un crecente esforzo no desenvolvemento de políticas de “responsabilidade social empresarial” (RSE).
Este comportamento susténtase na expectativa de que estas políticas melloran as relacións cos stakeholders –ou grupos de interese– e a reputación empresarial.
Neste traballo dimensiónase a RSE utilizando o enfoque dos grupos de interese e aplicando unha análise clúster a unha mostra de empresas galegas.
Como resultado identificamos catro segmentos de empresas que, unha vez caracterizados, proporcionan diversos modelos de resposta e implantación da RSE. Palabras clave: Responsabilidade social empresarial - Teoría dos stakeholders - Análise clúster. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND STAKEHOLDERS: A CLUSTER ANALYSIS Abstract: In the last years the business sector ...

Documentos relacionados