Reseña -retribución de directivos y crisis económica- de iciar alzaga ruiz Reportar como inadecuado
Reseña -retribución de directivos y crisis económica- de iciar alzaga ruiz - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Autor: Óscar Suárez Fernández

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Suárez Fernández, Óscar Reseña -Retribución de directivos y crisis económica- de Iciar Alzaga Ruiz Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
257-258 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564013 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Recensións bibliográficas Retribución de directivos y crisis económica ICÍAR ALZAGA RUIZ Cizur Menor (Navarra): Civitas-Thomson-Reuters.
2012 [288 páxinas] RECIBIDO: 17 de xaneiro de 2013 - ACEPTADO: 4 de abril de 2013 A separación existente entre propiedade e xestión da empresa fai que os intereses dos executivos non coincidan necesariamente cos intereses dos propietarios.
Estes últimos non poden avaliar se as decisións que se toman na empresa son as máis adecuadas para maximizar a súa riqueza debido á asimetría informativa. Por iso, en lugar de retribuír aos directivos cun salario fixo, as compañías optaron por ligar a remuneración dos directivos aos resultados obtidos pola empresa. Non obstante, os grandes escándalos contables de finais do século XX (Enron, WorldCom, entre outros) e máis aínda a crise económica e financeira actual, durante a cal algúns xestores percibiron remuneracións moi elevadas e non acordes co desempeño da compañía, puxeron de manifesto que o conflito de intereses entre propietarios e xestores non puido ser resolto polos existentes sistemas de remuneración.
Neste contexto, o libro Retribución de directivos y crisis económica da profesora Alzaga Ruíz é de notable interese para coñecer tanto o impacto...

Documentos relacionados