A aplicación da lei de dependencia en galicia: efectos sobre a xeración de emprego Report as inadecuate
A aplicación da lei de dependencia en galicia: efectos sobre a xeración de emprego - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Diana Fernández Méndez ; Alberto Meijide Vecino ;Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Author: Melchor Fernández Fernández

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Fernández Fernández, Melchor; Fernández Méndez, Diana; Meijide Vecino, Alberto A aplicación da Lei de dependencia en Galicia: efectos sobre a xeración de emprego Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
237-244 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564011 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Fernández, M.; Fernández, D.; Meijide, A. Notas breves A APLICACIÓN DA LEI DE DEPENDENCIA EN GALICIA: EFECTOS SOBRE A XERACIÓN DE EMPREGO MELCHOR FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ - DIANA FERNÁNDEZ MÉNDEZ - ALBERTO MEIJIDE VECINO Universidade de Santiago de Compostela RECIBIDO: 2 de xaneiro de 2012 - ACEPTADO: 20 de decembro de 2012 1.
INTRODUCIÓN Dado que finais do ano 2010 foi o ecuador do período de implantación gradual da Lei de dependencia, é un momento oportuno para avaliar as repercusións que sobre a creación de emprego tivo a posta en marcha do Sistema para a Autonomía e a Atención das Persoas en Situación de Dependencia (SAAD). O principal obxectivo deste traballo é analizar a evolución do volume de emprego nos servizos sociais en España e en Galicia, tratando de darlles unha explicación ás discrepancias entre os datos observados e as estimacións iniciais incluídas no libro Atención a las persoas en situación de dependencia en España.
Libro Blanco (LBD), publicado polo Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais (2005).
A maiores, ofrécese unha estimación dos efectos sobre a xeración de emprego derivado do desenvolvemento e aplicación do SAAD en Galicia ao final do proces...


DOWNLOAD PDF
Related documents