Integración e transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en brasil Report as inadecuate
Integración e transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en brasil - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Author: Carlos Eduardo Caldarelli

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Caldarelli, Carlos Eduardo Integración e transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en Brasil Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
219-234 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564010 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Caldarelli, C.E. Integración e transmisión de prezos. INTEGRACIÓN E TRANSMISIÓN DE PREZOS ENTRE OS MERCADOS DE MILLO E DO POLO DE ENGORDE EN BRASIL CARLOS EDUARDO CALDARELLI Universidade Estadual de Londrina (UEL) RECIBIDO: 11 de novembro de 2011 - ACEPTADO: 7 de maio de 2012 Resumo: O obxectivo deste artigo é avaliar a dinámica de transmisión de prezos entre os mercados de millo e do polo de engorde en Brasil no período 2000-2010.
Utilizáronse os tests de raíz unitaria de Dickey-Fuller Generalized Least Square (DF-GLS), de causalidade de Granger (1969), de cointegración de Johansen (1988), o modelo vectorial de corrección de erros (VEC) e tests de esoxeneidade débil.
O estudo permite afirmar que existe interacción no longo prazo entre os mercados brasileiros de millo e polo (cointegración). A elasticidade da transmisión de prezos estimada mostra que un 40% das variacións no prezo do millo se transmiten ao prezo do polo vivo.
O test de esoxeneidade indica que a transmisión de prezos entre estes mercados é unidireccional, onde o prezo do millo ao produtor pode considerarse debilmente exóxeno. Palabras clave: Millo - Polo - Modelo vectorial de corrección de erros (VEC) - Transmisión de prezos. Integration and Price T...


DOWNLOAD PDF
Related documents