Contraste empírico do modelo capm: aproximación á non linealidade para o mercado español de capitais Report as inadecuate
Contraste empírico do modelo capm: aproximación á non linealidade para o mercado español de capitais - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Author: Rubén Lado Sestayo 4137

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Lado Sestayo, Rubén Contraste empírico do modelo CAPM: aproximación á non linealidade para o mercado español de capitais Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
141-166 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564007 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Lado, R. Contraste empírico do modelo CAPM. CONTRASTE EMPÍRICO DO MODELO CAPM: APROXIMACIÓN A NON LINEARIDADE PARA O MERCADO ESPAÑOL DE CAPITAIS RUBÉN LADO SESTAYO Universidade de Santiago de Compostela RECIBIDO: 7 de decembro de 2011 - ACEPTADO: 27 de setembro de 2012 Resumo: O CAPM tivo un papel fundamental na explicación do proceso de formación de prezos.
Non obstante, os seus resultados empíricos á hora de valorar activos non foron de todo satisfactorios debido, entre outras cuestións, á distinta resposta dos investidores ante as subidas e baixadas do mercado ou ante movementos extremos deste.
Neste traballo analízase se o comportamento diferenciado dos investidores ten efectos na valoración de equilibrio dada polo modelo CAPM.
Así, utilizando un modelo de regresión con limiares, os resultados obtidos para o mercado de capitais español demostran que o prezo dun activo é sensible ás subidas e baixadas do mercado, así como aos movementos extremos deste.
Por outra parte, tamén se constata que esta sensibilidade non é estable ao longo do tempo, ao detectarse a presenza dun cambio estrutural no período no que se inicia a crise financeira global. Palabras clave: CAPM - IBEX-35 - Non linearidade - Cambio estrutural....

Related documents