Balnearios españois, motivacións para certificarse na -q de calidade turística-: análise empírica Report as inadecuate
Balnearios españois, motivacións para certificarse na -q de calidade turística-: análise empírica - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

José Antonio Fraiz Brea ; María de La Cruz Del Río Rama ;Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Author: José Álvarez García

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Álvarez García, José; Fraiz Brea, José Antonio; Del Río Rama, María de La Cruz Balnearios españois, motivacións para certificarse na “Q de Calidade Turística”: análise empírica Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
119-140 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564006 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Álvarez, J.; Fraiz, J.A.; Del Río, M.C. Balnearios españois, motivacións. BALNEARIOS ESPAÑOIS, MOTIVACIÓNS PARA CERTIFICARSE NA “Q DE CALIDADE TURÍSTICA”: ANÁLISE EMPÍRICA JOSÉ ÁLVAREZ GARCÍA - JOSÉ ANTONIO FRAIZ BREA - MARÍA DE LA CRUZ DEL RÍO RAMA Universidade de Vigo RECIBIDO: 17 de outubro de 2011 - ACEPTADO: 22 de decembro de 2011 Resumo: O turismo de saúde está experimentando un rápido crecemento nos últimos anos, posicionándose como unha alternativa ao turismo tradicional e sendo os balnearios os principais representantes deste segmento turístico.
Os balnearios, como calquera outra empresa de servizos turísticos, deben buscar a satisfacción dos clientes para poder sobrevivir.
Neste sentido, a xestión da calidade convértese en parte da estratexia empresarial, o que lles facilita aos balnearios diferenciarse e obter vantaxes competitivas que lles permitirán competir nos mercados actuais.
Neste artigo preséntanse os resultados do estudo empírico levado a cabo en 29 dos 33 balnearios de ámbito nacional certificados coa marca “Q de Calidade Turística”.
O seu obxectivo é analizar as motivacións que levan aos balnearios a implemen...


DOWNLOAD PDF
Related documents