Análise e caracterización dos plans e modelos formativos no sector acuícola español Report as inadecuate
Análise e caracterización dos plans e modelos formativos no sector acuícola español - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Francisco Javier Sánchez Sellero ;Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Author: María Montserrat Cruz Sánchez

Source: http://www.redalyc.org/


TeaserRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Cruz Sánchez, María Montserrat; Sánchez Sellero, Francisco Javier Análise e caracterización dos plans e modelos formativos no sector acuícola español Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
99-118 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564005 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Cruz, M.M.; Sánchez, F.J. Análise e caracterización dos plans e modelos. ANÁLISE E CARACTERIZACIÓN DOS PLANS E MODELOS FORMATIVOS NO SECTOR ACUÍCOLA ESPAÑOL MARÍA MONTSERRAT CRUZ SÁNCHEZ - FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ SELLERO Universidade de Vigo RECIBIDO: 6 de marzo de 2012 - ACEPTADO: 31 de xullo de 2012 Resumo: A investigación realizada analiza e caracteriza diferencialmente plans e modelos formativos nas empresas acuícolas españolas, centrándose nas decisións estratéxicas propias da formación de recursos humanos.
Tras a revisión da literatura, estúdase o grao de proactividade-reactividade desa formación, a implicación empresarial, o gasto privado e o tipo de coñecementos demandados.
Estas análises pretenden identificar comportamentos homoxéneos ou diferenciados por cultivos e subsectores, mesmo buscando patróns territoriais, formulando cinco hipóteses cuxo contraste e verificación se realizou mediante SPSS 19.
Como resultado identifícanse diferenzas significativas por subsectores e-ou cultivos; así os provedores e os produtores de peixes presentan unha marcada proactividade e unha maior participación e implicación na asunción de gasto e coñecementos demandados diferenciais...


DOWNLOAD PDF
Related documents