Transmisión vertical de prezos no mercado de produtos pesqueiros. o caso da pescada europea en portos de galicia Reportar como inadecuado
Transmisión vertical de prezos no mercado de produtos pesqueiros. o caso da pescada europea en portos de galicia - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Lucy Amigo Dobaño ;Revista Galega de Economía 2013, 22 (2)

Autor: María Dolores Garza Gil

Fuente: http://www.redalyc.org/


IntroducciónRevista Galega de Economía ISSN: 1132-2799 mcarmen.guisan@gmail.com Universidade de Santiago de Compostela España Garza Gil, María Dolores; Amigo Dobaño, Lucy Transmisión vertical de prezos no mercado de produtos pesqueiros.
O caso da pescada europea en portos de Galicia Revista Galega de Economía, vol.
22, núm.
2, diciembre, 2013, pp.
79-98 Universidade de Santiago de Compostela Santiago de Compostela, España Dispoñible en: http:--www.redalyc.org-articulo.oa?id=39129564004 Como citar este documento Número completo Máis artigo Revista Home en redalyc.org Sistema de Información Científica Rede de Revistas Científicas de América Latina, Caribe, España e Portugal Proxecto sen ánimo de lucro Académico, desenvolvido por iniciativa Acceso Aberto Garza, M.D.; Amigo, L. Transmisión vertical de prezos no mercado. TRANSMISIÓN VERTICAL DE PREZOS NO MERCADO DE PRODUTOS PESQUEIROS: O CASO DA PESCADA EUROPEA EN PORTOS DE GALICIA1 MARÍA DOLORES GARZA GIL - LUCY AMIGO DOBAÑO Universidade de Vigo RECIBIDO: 21 de marzo de 2012 - ACEPTADO: 31 de xullo de 2012 Resumo: Os mercados pesqueiros de primeira venda en Galicia ocupan un lugar destacado na rede comercial, sendo a pescada europea (Merluccius merluccius) unha das especies máis representativas.
Polo tanto, pode resultar de especial interese analizar para este caso as relacións comerciais entre os axentes participantes nas canles de distribución e o mecanismo de formación de prezos dos produtos pesqueiros.
Neste traballo pretenden caracterizarse as relacións de prezos ao longo da cadea de distribución da pescada europea en fresco no mercado español, centrándoo no elo lonxas-almacenistas.
A aplicación de metodoloxía econométrica permítenos obter resultados significativos e poñer de manifesto as relacións de prezos no curto e no longo prazo. Palabras clave: Análise de mercados - Transmisión de prezos - Produtos pesqueiros - Pescada europea. Vertical Price Transmission in the Fish Produ...

Documentos relacionados