Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments d’estudis superiorsReportar como inadecuado
Avaluació de l’adquisició de procediments científics per alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat a les Illes Balears. La seva relació amb els requeriments d’estudis superiors - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

URI:http://hdl.handle.net/11162/98424Full text:http://irie.uib.cat/files/report

.

Date: 2013

Education Level: Educación Secundaria

Educación Superior

Document type: Informe

Abstract:

L’objectiu d’aquesta investigació és determinar el nivell d’adquisició d’alguns procediments científics per part dels alumnes de 4t de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i de 2n de batxillerat de les Illes Balears, tenint com a referència els requisits necessaris que estableixen els currículums oficials de les dues etapes. No s’inclou en les pretensions de l’estudi fer comparacions amb els resultats obtinguts a altres comunitats de l’Estat o a altres països del nostre entorn, encara que la metodologia utilitzada sigui aplicable en investigacions similars d’altres comunitats o països.Autor:

Fuente: http://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/98424Documentos relacionados