Vliv fyzikálně-chemických vlastností uhlí na proces zplyňování v reaktoru s fluidní vrstvou Reportar como inadecuado
Vliv fyzikálně-chemických vlastností uhlí na proces zplyňování v reaktoru s fluidní vrstvou - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Papers

Conference/Event: Chemie energetických oběhů CHEO 9, Praha (CZ), 2012-09-05 / 2012-09-06

Year:2012

Language: cze

Abstract: [cze] [eng] Zplyňováním je přeměňováno palivo termochemickou konverzí na generátorový plyn použitím vhodného zplyňovacího média za vysoké teploty ve zplyňovacím generátoru. Cílem této studie bylo porovnat vhodnost (resp. reaktivitu) vybraných druhů uhlí pro fluidní generátory za dobře definovaných podmínek. Generátorový plyn získaný zplyněním uhlí byl porovnáván zejména z hlediska výhřevnosti a výtěžku plynu, účinnosti výroby chladného plynu, výtěžku majoritních i minoritních složek plynu, výtěžku dehtů a konverze neprchavé hořlaviny do generátorového plynu.Fuel is gasified by thermochemical conversion into producer gas using an appropriate medium at high temperature in a gasification generator. The aim of this study was to compare the suitability (reactivity) of selected types of coal in several fluid generators under the well defined conditions. Producer gas obtained by coal gasification was compared, especially, in terms of calorific value and yield of gas, cold gas efficiency, the yield of major and minor components of gas, tar yield and conversion fixed carbon into the generator gas.

Keywords:coal; fluidized bed; gasification; generator gas

Project no.: TA01020366 (CEP), 7C11009 (CEP), RFCR–CT–2010–00009

Host item entry: Sborník přednášek, ISBN 978-80-7080-835-1

Rights: Document is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Chemical Process Fundamentals AS ČR(web)

Original record: http://hdl.handle.net/11104/0213573

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-134983Autor: Durda, Tomáš ; Pohořelý, Michael ; Jeremiáš, Michal ; Skoblia, S. ; Beňo, Z. ; Janda, V. ; Šyc, Michal ; Punčochář, Mir

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/134983?ln=enDocumentos relacionados