Vliv pyrolýzní teploty a typu ligno-celulózové a celulózové biomasy na výtěžek, specifický povrch a mechanickou odolnost aktivního koksu Reportar como inadecuado
Vliv pyrolýzní teploty a typu ligno-celulózové a celulózové biomasy na výtěžek, specifický povrch a mechanickou odolnost aktivního koksu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Papers

Conference/Event: Chemie energetických oběhů CHEO 9, Praha (CZ), 2012-09-05 / 2012-09-06

Year:2012

Language: cze

Abstract: [cze] [eng] V České republice se nachází řada kontaminovaných zemědělských půd v důsledku antropogenního i geogenního. S kontaminovanou biomasou rostlin rostoucích na kontaminovaných půdách je proto zapotřebí zacházet tak, aby se zabránilo opětovné uvolňování těžkých kovů do životního prostředí. Jedním ze způsobů zpracování kontaminované biomasy je pyrolýza, kde jsou těžké kovy koncentrovány v biocharu (aktivním uhlí). Ten může být aplikovány na půdu, kde zlepšuje fyzikální vlastnosti. Cílem práce bylo sledovat vliv pyrolýzní teploty a typ biomasy, pěstované na kontaminované půdě lokality Příbramska, na specifický povrch, výtěžek a mechanickou odolnost vzniklého aktivního uhlí.In the Czech Republic, there are many contaminated agricultural soils due to anthropogenic activity and geogenic origin. The contaminated biomass of plants grown on the contaminated soils needs to be appropriately disposed of to prevent the re-releace of heavy metals into the environment. One way of processing contaminated biomass is pyrolysis, where the heavy metals are concentrated in biochar (active coal). This can be applied to soil where it improves the physical properties. The aim of the work was to observe the effect of temperature and the type of biomass grown on contaminated soils from a locality Příbram on the specific surface area, yield and mechanic resistance of active coal.

Keywords:active coal; contaminated biomass; pyrolysis

Project no.: TA01020366 (CEP)

Host item entry: Sborník přednášek, ISBN 978-80-7080-835-1

Rights: Document is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Chemical Process Fundamentals AS ČR(web)

Original record: http://hdl.handle.net/11104/0213577

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-134985Autor: Pohořelý, Michael ; Břendová, K. ; Krček, M. ; Šyc, Michal ; Punčochář, Miroslav ; Száková, J. ; Tlustoš, P.

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/134985?ln=enDocumentos relacionados