Open Repositories 2012 Report as inadecuate
Open Repositories 2012 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Document type: Travel reports

Conference/Event: Open Repositories 2012: Open Services for Open Repositories, Edinburgh (UK), 2012-07-13 / 2012-07-13

Year:2012

Language: cze

Abstract: Náplní služební cesty byla účast na mezinárodní konferenci Open Repositories 2012, která se ve dnech 9. – 13. července konala na University of Edinburgh ve Skotsku. Konference byla rozdělena do 3 částí – první zahrnovala workshopy, druhá se skládala z několika paralelních bloků přednášek a závěr konference byl věnován přednáškám děleným dle softwaru užívaného pro budování repozitářů (DSpace, Fedora, EPrints). Podnázvem letošního ročníku bylo Open Services for Open Repositories, díky čemuž byla většina přednášek věnována ukázkám služeb podporujících myšlenky otevřeného přístupu, a to nejen k publikacím, ale také vědeckým datům a ukázkám služeb zaměřených na obohacování či rozšiřování uloženého obsahu. Konference byla zároveň spojena s Repository Fringe, festivalem, který každý rok Edinburghská univerzita pořádá pro správce repozitářů.

Keywords:digital libraries; DSpace; electronic sources; grey literature; open access; projects; repository; scientific data; scientific meetings; scientific publishing; digitální knihovny; DSpace; elektronické zdroje; otevřený přístup; projekty; repozitář; vědecká data; vědecká setkání; vědecké publikování; šedá literatura

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic

Institution: National Library of Technology(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-135069Author: Simandlová, Tereza

Source: http://invenio.nusl.cz/record/135069?ln=enRelated documents