Výzkum Národní pojištění - 2-1949 září ÚVVM-CVVM Zdravotnictví Report as inadecuate
Výzkum Národní pojištění - 2-1949 září ÚVVM-CVVM Zdravotnictví - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Document type: Research reports

Year:1949

Language: cze, cze

Publisher: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Abstract: Výzkum byl vypracován z podnětu Ústřední národní pojišťovny a týkal se využívání zdravotní péče respodenty a jejich znalostí i postojů týkajících se zdravotního pojištění.

Keywords:health; health care; health insurance; public opinion; sociological research; sociology; sociologický výzkum; sociologie; veřejné mínění; zdravotnictví; zdravotní pojištění; zdraví

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Sociology (CVVM) AS ČR(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-154777Author: Ústav pro výzkum veřejného mínění

Source: http://invenio.nusl.cz/record/154777?ln=en
DOWNLOAD PDF
Related documents