Výzkum Hospodářství - 1-1949 leden ÚVVM-CVVM Ekonomika Reportar como inadecuado
Výzkum Hospodářství - 1-1949 leden ÚVVM-CVVM Ekonomika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Research reports

Year:1949

Language: cze

Publisher: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Abstract: [cze] [eng] Výzkum se týkal především zavedení volného trhu, názorů na pětiletý plán a jeho naplňování a také sběru a využití odpadových surovin.The research was primarily concerned with the attitudes to introduction of free market, attitudes to five-year plan and its implementation and finally opinions on the collection and use of waste materials.

Keywords:five-years plan; free market; waste materials use; pětiletka; volný trh; využití odpadních surovin

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Sociology (CVVM) AS ČR(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-154780Autor: Ústav pro výzkum veřejného mínění

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/154780?ln=enDocumentos relacionados