The Impact of Monetary Policy on Financing of Czech Firms Reportar como inadecuado
The Impact of Monetary Policy on Financing of Czech Firms - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

ISSN: 1803-7070

Year:2014

Language: eng

Publisher: Česká národní banka

Series: Working paper series, volume: 5/2014

Abstract: [eng] [cze] This paper uses firm-level financial data for Czech firms and tests for the role of companies’ financial structure in the transmission of monetary policy. Our results indicate that higher short-term interest rates coincide with lower shares of total debt, short-term bank loans, and long-term debt. We find that firm-specific characteristics, such as size, age, collateral, and profit, affect the way in which monetary policy changes are reflected in the external financing decisions of firms. These findings indicate the presence of informational frictions in credit markets and hence provide some empirical evidence of the existence of broad credit and relationship lending channels in the Czech Republic.V článku je na základě finančních dat českých firem zkoumána role finanční struktury společností v transmisi měnové politiky. Výsledky ukazují, že v obdobích vyšších krátkodobých úrokových sazeb jsou podíly celkového dluhu, krátkodobých bankovních půjček a dlouhodobého dluhu na aktivech nižší. Firemní charakteristiky, jako je velikost, stáří, výše zastavitelného majetku a zisk, ovlivňují způsob, jakým se změna měnové politiky odráží v rozhodnutích firem ohledně jejich externího financování. Tyto výsledky naznačují existenci informačních frikcí na úvěrových trzích a poskytují tak empirickou podporu pro existenci širšího úvěrového kanálu a vliv firemních vztahů s bankami v transmisi měnové politiky v České republice.

Keywords:credit channel; credits; debts; enterprise; external finance; firm; loans; monetary policy; monetary policy transmission; dluhy; firma; monetární politika; měnový transmisní mechanismus; podnik; půjčky; vnější financování; úvěrový kanál; úvěry

Note: Cílem publikací České národní banky z řady Working Papers je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Řada Working Papers má za cíl uveřejňovat původní výzkum relevantní pro centrální banky. Publikace z řady Working Papers jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank(web)

External URL: http://www.cnb.cz/cs/vyzkum/vyzkum_publikace/cnb_wp/2014/cnbwp_2014_05.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174852Autor: Aliyev, Ruslan ; Hájková, Dana ; Kubicová, Ivana

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174852?ln=enDocumentos relacionados