Boj proti diskriminaci, přímý horizontální účinek směrnic na případu Mangold: Studie č. 5.298 Reportar como inadecuado
Boj proti diskriminaci, přímý horizontální účinek směrnic na případu Mangold: Studie č. 5.298 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Případ Mangold je jedním z dalších střípků mozaiky komplikovaného vztahu Soudního dvora EU na straně jedné a národními soudy jednotlivých členských států na straně druhé. Signifikantním je zejména vztah mezi Soudním dvorem a německým Spolkovým ústavním soudem, který již vytvořil na toto téma poměrně bohatou judikaturu. Přitom stav kooperace je do jisté míry žádoucím stavem pro obě strany. Diskutovaný případ se týká transpozice antidiskriminační směrnice, i když případ sám o sobě není ani tolik zajímavý pro samotnou antidiskriminační směrnici, jako spíše pro obecné otázky, velmi úzce související se základními principy, na kterých stojí celé evropské právo, ale i s principy, na základě kterých by měly národní soudy se Soudním dvorem spolupracovat. V práci je tak diskutováno přiznání přímého horizontálního účinku směrnice či problematika ústavních tradic společných členským státům.

Keywords:contract of work; discrimination; European law; European union; fixed period; judgment; labour law; law; Law court; Mangold case; provisions; diskriminace; doba určitá; Evropská unie; evropské právo; pracovní právo; pracovní smlouva; právo; předpisy; případ Mangold; soud; Soudní dvůr

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174797Autor: Chmel, Marek

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174797?ln=enDocumentos relacionados