Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU: Studie č. 5.297 Reportar como inadecuado
Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU: Studie č. 5.297 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Studie „Boj proti obchodování s lidmi v dokumentech EU“ se zaměřuje na legislativní nástroje EU pro boj proti obchodování s lidmi. Studie se věnuje v první části obecným souvislostem boje proti obchodování s lidmi, včetně vnitrostátního i mezinárodního rozměru. Těžištěm práce je pak přehled a analýza legislativních opatření EU, zahrnujíc v to primární i sekundární prameny práva EU. Závěrem je nastíněn vývoj této oblasti z hlediska de lege ferenda. (prostituce)

Keywords:asylum; EU; EUROJUST; European Commission; European union; EUROPOL; exploit; fight; Haag; human trafficking; instructions; legal regulation; Lisbon Treaty; migration; prostitution; rules; azyl; boj; EU; EUROJUST; EUROPOL; Evropská Komise; Evropská unie; Haag; Lisabonská smlouva; migrace; obchod s lidmi; prostituce; právní úprava; předpisy; směrnice; vykořisťovat

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174800Autor: Pohl, Michal

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174800?ln=enDocumentos relacionados