Společná zahraniční a bezpečnostní politika Unie po Lisabonské smlouvě: Studie č. 3.082 Reportar como inadecuado
Společná zahraniční a bezpečnostní politika Unie po Lisabonské smlouvě: Studie č. 3.082 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Studie popisuje institucionální a rozhodovací rámec společné zahraniční a bezpečnostní politiky v kontextu změn, které v této oblasti přinesla Lisabonská smlouva. Společná zahraniční a bezpečnostní politika je Lisabonskou smlouvou prostřednictvím společných cílů propojena s dalšími činnostmi Unie, které mají dopad na unijní vnější vztahy, jako je např. společná obchodní politika nebo rozvojová politika. S tím souvisí vytvoření nové funkce Vysokého představitele Unie pro zahraniční vztahy bezpečnostní politiku, který personálně propojuje činnost Rady a Komise v oblasti vnějších vztahů. V oblasti rozhodovacích procesů k žádné podstatné změně nedošlo, nadále je smluvně chráněn státní zájem, který umožňuje členskému státu vetovat rozhodnutí. Autor konstatuje, že i přes výrazné změny, které Lisabonská smlouva přináší, především pokud jde o institucionální strukturu společné zahraniční a bezpečnostní politiky a její propojení s vnějšími vztahy Unie prostřednictvím společných cílů, společná zahraniční a bezpečnostní politika je i nadále vytvořena jako svébytný pilíř evropské integrace.

Keywords:Commission; Counsel; declaration; European union; external relationship; foreign; Lisbon Treaty; policy; politics; security; security policy; Union; bezpečnost; bezpečnostní politika; deklarace; Evropská unie; Komise; Lisabonská smlouva; politika; Rada; Unie; vnější vztahy; zahraniční

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174856Autor: Pecháček, Štěpán

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174856?ln=enDocumentos relacionados