Způsoby udržení pořádku v parlamentní komoře ve vybraných státech: Studie č. 1.210 Reportar como inadecuado
Způsoby udržení pořádku v parlamentní komoře ve vybraných státech: Studie č. 1.210 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Studie se zabývá právními úpravami, které jsou zde podrobně uvedeny. Je možno konstatovat, že v zajištění kázně a pořádku jsou neúspěšné zejména ty parlamenty, které ponechávají zajištění pořádku v sále okamžitému rozhodnutí pléna a nemají dostatečně ustálenou aplikační a interpretační praxi při řešení nepořádku a zachování důstojnosti parlamentu. Nejúspěšnější jsou naproti tomu parlamenty, kde má předsedající vyšší autoritu a nemusí se obracet k nějakému jinému orgánu, který často rozhoduje stranicky. Důležité a pozitivní je rovněž to, když předsedající může rozhodnout o řešení záležitosti okamžitě a bez toho, že by se k porušení pořádku mohli vyjádřit jiní poslanci. Základním návodem pro to, jak udržet pořádek v plénu komory parlamentu, by měla být britská praxe. Vzhledem k tomu, že britská Dolní sněmovna je, na rozdíl od kontinentálních parlamentů, více divadlem, zatímco kontinentální parlamenty slouží více ke skutečné práci a tvorbě legislativy, je pro ni nezbytné, aby způsoby parlamentního divadla plnily dva základní úkoly: musí být pro diváky atraktivní a zároveň nesmí snižovat důstojnost parlamentu.

Keywords:act; activity; chairmen; chamber; general assembly; government; House of Parliament; M.P.; member; parliament; parliamentary democracy; parliamentary procedure; rule; aktivita; jednání; komora; parlament; parlamentní demokracie; parlamentní procedura; plénum; poslanec; pořádek; předseda; sněmovna; sál; vláda; člen

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174801Autor: Syllová, Jindřiška

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174801?ln=enDocumentos relacionados