Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou Reportar como inadecuado
Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Analysis

Year:2013

Language: cze, eng

Publisher: Česká národní banka

Abstract: [cze] [eng] A nalýz y stupně ekonomické sladěnosti Če ské republiky s eurozónou 2013 hodnotí současný stav ekonomické sladěnosti z hlediska dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity, strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a schopnosti ekonomiky tlumit asymetrické šoky a pružně se jim přizpůsobovat. Účelem analýz je zhodnotit vývoj jednotlivých ukazatelů sladěnosti v čase a ve srovnání s vybranými zeměmi. Srovnávané země jsou buď již nyní členy eurozóny (Německo, Portugalsko, Ra kousko, Slovensko a Slovinsko), nebo na toto členství do budoucna aspirují (Maďarsko, Polsko).The analyses of the Cze ch econom y’s alignment with the euro area in 2013 assess the current state of economic alignment in terms of long - term economic trends, the medium - term evolution of economic activity, the structural si milarity of the Czech economy to the euro area economy, and the economy’s ability to absorb and adjust flexibly to asymmetric shocks. These analyses are aimed at assessing the evolution of the alignment indicators over time and in comparison with selected countries. The se countries either are euro area members already (A ustria, Germany, Portugal, Slovakia and Slovenia) or aspire to such membership (Hungary and Poland).

Keywords:currency; economic unions; European union; monetary policy; Evropská unie; hospodářské unie; monetární politika; měna

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: The Czech National Bank(web)

External URL: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174802Autor: Česká národní banka

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174802?ln=enDocumentos relacionados