Vytváření programu a pořadu schůze a změny ve schváleném pořadu ve vybraných parlamentních komorách: Studie č. 1.209 Reportar como inadecuado
Vytváření programu a pořadu schůze a změny ve schváleném pořadu ve vybraných parlamentních komorách: Studie č. 1.209 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Studie se zabývá vytvářením programu, organizováním pořadu schůze a možnými změnami, flexibilitou již schválených pořadů. Organizaci programu a pořadu parlamentních komor je možno rozdělit na několik typů, kdy většina komor tradičních parlamentů v podstatě nedovoluje změny hlavního programu a pořadu činěné tentýž den, aby nedocházelo k nepředvídaným programovým zvratům a rovněž aby vláda dosáhla plynulého přijímání navržených zákonů. Naopak v typu parlamentu, který se uplatňuje v parlamentních republikách postkomunistických států (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, pobaltské státy) jsou jednací řády ovlivněny tím, že agendu parlamentních komor (hlavního programu) povětšinou vytváří parlamenty samotné.

Keywords:cabinet minister; chamber; club; debate; draft law; event; meeting; member of parliament; model; parliament; parliamentary democracy; parliamentary procedure; programme; rules of procedure; bod; jednací řád; klub; komora; model; návrh zákona; parlament; parlamentní demokracie; parlamentní procedura; poslanec; program; rozprava; schůze; člen vlády

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174803Autor: Syllová, Jindřiška

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174803?ln=enDocumentos relacionados