Určité aspekty právní úpravy nadací v České republice, ve Francii, v Německu a v Rakousku: Studie č. 5.295 Reportar como inadecuado
Určité aspekty právní úpravy nadací v České republice, ve Francii, v Německu a v Rakousku: Studie č. 5.295 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Tato práce se věnuje následujícím aspektům právní úpravy nadačního práva ve jmenovaných státech: 1) druhy nadací z hlediska zákonem přípustných účelů, které mohou nadace sledovat, 2) podmínky pro vznik nadací (požadavky registrace/souhlasu orgánu státní správy) včetně požadovaného minimálního kapitálu, a 3) organizační struktura nadací. Právní úprava v České republice je z hlediska těchto aspektů porovnána s právní úpravou ve Francii, v Německu a v Rakousku. Práce rovněž upozorňuje na určité nedostatky ve stávající právní úpravě nadačního práva a v této souvislosti zmiňuje novelu zákona o nadacích a nadačních fondech, která vstupuje v účinnost dne 1. července 2010.

Keywords:act; activity; community service order; creation; foundation; foundation law; fund; funds; law; sort; druh; fond; fondy; nadace; nadační právo; obecně prospěšné práce; právo; vznik; zákon; činnost

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174860Autor: Pejchalová-Grünwaldová, Vladimíra

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174860?ln=enDocumentos relacionados