Projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích: Studie č. 1.208 Reportar como inadecuado
Projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích: Studie č. 1.208 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Studies

Year:2010

Language: cze

Publisher: Kancelář Poslanecké sněmovny

Abstract: Práce pojednává o procesu projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích EU a v Norsku. Zaměřuje se zejména na skutečnosti, který orgán má pravomoc tyto účty prověřovat, jak probíhá proces projednávání, jaké jsou lhůty pro schválení závěrečného účtu a jaká je případná odpovědnost či závaznost rozhodnutí parlamentu. Dospívá přitom k závěru, že téměř ve všech zemích sestavuje závěrečný účet ministerstvo financí, pouze v Norsku existuje pro tento účel zvláštní orgán a v Rakousku účet sestavuje Účetní dvůr. Vesměs také platí, že závěrečný účet není závazný, nevyplývají z něho žádné sankce vůči vládě (ve smyslu vyslovení nedůvěry), opakovaná nebo vážná negativní kontrolní stanoviska obsažená v závěrečném účtu mohou mít ovšem personální dopady např. pro jednotlivé ministry.

Keywords:annual report; budget; committee; EU country; expense; final account; financial management; government; ministry; parliament; state; state budget; statement; supervision; finanční řízení; kontrola; ministerstvo; parlament; rozpočet; stát; státní rozpočet; vláda; výbor; výdaj; výkaz; výroční zpráva; země EU; závěrečný účet

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Parliamentary Institute(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-174805Autor: Cupalová, Marcela

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/174805?ln=enDocumentos relacionados