Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy Reportar como inadecuado
Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Papers

Conference/Event: Konference konzervátorů-restaurátorů, Plzeň (CZ), 2015-09-08 / 2015-09-10

Year:2015

Language: cze

Abstract: [cze] [eng] Cílem projektu bylo vytvořit metodiku hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy za účelem snížení škod, které jsou způsobeny nepříznivými vlivy prostředí. Projekt zahrnoval monitoring částic a plynných polutantů ve vnitřním a vnějším ovzduší ve čtyřech knihovnách a archivech reprezentujících různá vnější prostředí: Zlatá Koruna (malá obec), Třeboň (malé město), Teplice (průmyslová oblast) a Praha (velké město). Kromě charakterizace vnitřního ovzduší byly negativní vlivy znečištěného prostředí studovány prostřednictvím porovnání stavu totožných inkunábulí z vybraných lokalit. Dále byl v laboratorních podmínkách zkoumán vliv prachových částic deponovaných na papír a testovány různé druhy metod mechanického čištění papíru. Na základě výsledků byla vypracována doporučení ke snížení negativních vlivů prostředí na knihovní a archivní materiály.The aim of the project was a development of evaluation method for indoor air quality in libraries and archives, targeted at reduction of damages on archival collections caused by adverse effects of environment. The project included indoor/outdoor monitoring of particulate matter and gaseous pollutants at four libraries and archives representing different outdoor environments: Zlatá Koruna (rural area), Třeboň (small town), Teplice (industrial area), and Prague (large city). The adverse effects of deteriorated environment were studied by comparison of identical incunabules from these locations. Parallel to field studies the deterioration of paper caused by deposited dust particles was studied at laboratory conditions. In addition different methods of mechanical cleaning of paper were tested. Based on the results precautions reducing the adverse effects of outdoor air pollution were developed.

Keywords:archive; indoor air quality; indoor monitoring

Project no.: DF11P01OVV020 (CEP)

Host item entry: Fórum pro konzervátory-restaurátory, ISSN 1805-0050

Note: Související webová stránka: http://hdl.handle.net/11104/0250539

Rights: Document is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Chemical Process Fundamentals AS ČR(web)

Original record: http://hdl.handle.net/11104/0250539

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200770Autor:

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/200770?ln=enDocumentos relacionados