INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie Reportar como inadecuado
INIS: Repozitář šedé literatury z oblasti jaderné energie - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Papers

Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21

Year:2015

Language: cze, eng

Abstract: [cze] [eng] INIS, jedna z největších světových kolekcí zveřejněných informací o mírovém využití jaderné vědy a jaderných technologií, představuje mimořádný příklad mezinárodní spolupráce. Aktuálně na INISu participuje 130 států a 24 mezinárodních organizací. 154 členů INIS sdílí a zpřístupňuje své cenné informační zdroje z oblasti jaderné energie, stará se o archivaci těchto zdrojů a jejich zachování pro budoucí generace. Prezentace poskytne přehled funkcí databáze INIS, možnosti sdílení informací, způsoby organizace znalostí v databázi a plán na posílení kapacit. Příspěvek také upozorní na některé technologické trendy, současné problémy a budoucí vývoj INIS.As one of the world's largest collections of published information on the peaceful uses of nuclear science and technology, INIS represents an extraordinary example of world cooperation. Current membership includes 130 countries and 24 international organizations. 154 INIS members share and allow access to their valuable nuclear information resources, preserving them for future generations and offering a freely available nuclear knowledge repository. The presentation will give an overview of INIS role, information sharing activities, ways of nuclear knowledge organization and capacity building. It will also discuss some technological trends, current challenges and future developments.

Keywords:branch information systems; electronic sources; grey literature; INIS; International Atomic Energy Agency; nuclear fuels; nuclear physics; elektronické zdroje; INIS; jaderná fyzika; jaderná paliva; Mezinárodní agentura pro atomovou energii; oborové informační systémy; šedá literatura

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Institution: National Library of Technology(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200838Autor: Savić, Dobrica

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/200838?ln=enDocumentos relacionados