Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu Report as inadecuate
Právní aspekty primárních výsledků vědy a výzkumu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Document type: Papers

Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21

Year:2015

Language: cze, eng

Abstract: [cze] [eng] Tento příspěvek se zaměřuje na právní aspekty surové šedé literatury, která je chápána jako dosud nepublikované, prozatímní nebo nekompletní vědecké výsledky jako např. primární výzkumná data nebo pracovní verze vědeckých článků. Konkrétně se příspěvek zabývá dvěma problematickými oblastmi: 1) odpovědnosti za újmu vyplývající z nedostatečného (nebo dokonce zakázaného), využívání výsledků a možnostech omezení této odpovědnosti; 2) majetkovými právy k takové šedé literatuře a smluvním možnostem nakládat s ní poté, co byla nabídnuta k publikaci (tj. i otázky autorských práv k pre-printům, post-printům a vydavatelským verzím vědeckých článků).This contribution focuses on the legal aspects of raw grey literature that is understood as yet to be published, interim or incomplete scientific results like raw primary data or drafts of scientific articles. Specifically the contribution deals with two problematic areas: 1) liability for damages resulting from inadequate (or even forbidden) use of the results and possibilities of limitation thereof; 2) ownership of such grey literature and contractual possibility to dispose therewith after it has been offered to official publication (i.e. the copyright issues of pre-prints, post-prints and publisher’s edition).

Keywords:copyright; grey literature; research data; scholarly communication; autorské právo; výzkumná data; vědecká komunikace; šedá literatura

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Institution: National Library of Technology(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200841Author: Myška, Matěj

Source: http://invenio.nusl.cz/record/200841?ln=enRelated documents