Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí – případová studie Reportar como inadecuado
Cesta od institucionálního repozitáře k bázi znalostí – případová studie - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Papers

Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21

Year:2015

Language: cze, eng

Abstract: [cze] [eng] Znalostní báze Varšavské technologické univerzity není pouze institucionálním repozitářem, ale slouží také jako podpora vědeckých aktivit univerzitních zaměstnanců. Nesporným benefi tem této báze je, že dovoluje ukládat a prezentovat nejen publikované příspěvky, ale také např. patenty, projektové dokumentace a jiné výsledky profesních aktivit zaměstnanců univerzity a studentské disertace. Příspěvek prezentuje výhody tohoto systému, ve kterém jsou zkombinovány funkce klasického repozitáře a funkce báze znalostí.The Warsaw University of Technology Base of Knowledge it is not only an institutional repository but also a good place to promote the scientific activities of the University staff. Unquestionable benefit of this Base is that it allows to present not only published papers but also collect e.g.: patents and projects documentations, professional activities of our staff and students dissertations. The paper presents the advantages of the system which combines functions of a repository and the Base of Knowledge functions.

Keywords:bibliometrics; digital libraries; scholarly communication; bibliometrie; digitální knihovny; vědecká komunikace

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Institution: National Library of Technology(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200842Autor: Kubrak, Weronika

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/200842?ln=enDocumentos relacionados