Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: A. Mickiewicz University Repository Reportar como inadecuado
Role akademické knihovny v šíření šedé literatury – případová studie: A. Mickiewicz University Repository - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Papers

Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2015, Praha (CZ), 2015-10-21

Year:2015

Language: cze, eng

Abstract: [cze] [eng] Jedním z hlavních a rozhodujících strategických projektů jakékoliv univerzity nebo instituce zajišťující vyšší vzdělání, je v současnosti vytváření a rozvoj institucionálních repozitářů. Repozitář AMUR vznikl jako otevřený webový archiv univerzitních materiálů v roce 2010 a shromažďuje více než 11 000 různých digitálních objektů. Příspěvek popisuje typy dokumentů archivovaných v repozitáři se zaměřením na netradiční šedou literaturu. Rovněž budou prezentovány klíčové prvky repozitáře: metadatové standardy, pravidla pro archivaci, která stanoví kritéria pro jednotlivé typy dat, která mají být archivována, režim přístupu ke specifi ckým zdrojům a licenční politiku institucionálního repozitáře Amur. Kromě toho bude krátce zmíněno i zastoupení jazyků (polština, ofi ciální kongresové jazyky a další jazyky) a časové rozložení šedé literatury uložené v repozitářiOne of the main and crucial strategic projects that any university, or an institution of higher learning, has been recently involved in is the creation and development of an institutional repository. The AMUR repository as an open web-based archive of scholarly material originated in 2010 and has aggregated a collection of more than 11,000 diverse digital objects. This paper presents the types of documents that have been archived in the repository, focusing in particular on unconventional (grey) literature. The following key elements are presented: standards for metadata, archiving rules that specify the criteria for the type of data to be archived, access mode to specific resources and the purpose and structure of deposit licences for the AMUR institutional repository. In addition, the language coverage (Polish, official congress languages and other languages) as well as chronological range of the grey literature deposited with the repository are briefly discussed.

Keywords:academic theses; AMUR; digital libraries; grey literature; AMUR; digitální knihovny; vysokoškolské práce; šedá literatura

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Institution: National Library of Technology(web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-200843Autor: Rychlik, Małgorzata

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/200843?ln=enDocumentos relacionados