Vývoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2009 : vybrané kapitoly Report as inadecuate
Vývoj lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2009 : vybrané kapitoly - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Document type: Analysis

ISBN: 978-80-250-2072-2

Year:2010

Language: cze

Publisher: Český statistický úřad

Abstract: [cze] [eng] Zhodnocení vybraných charakteristik demografického a sociálního vývoje v kraji se zaměřením na dlouhodobý vývoj v oblasti trhu práce. Posouzení vnitroregionálních rozdílů a zhodnocení postavení kraje v rámci České republiky v oblasti kvality a využití lidských zdrojů. Tematicky publikace navazuje na již dříve vydanou analýzu vývoje lidských zdrojů v Moravskoslezském kraji v letech 2000 až 2005.Assessment of selected characteristics of demographic and social development in the region directed on long time development in labour market area. Examination of the regional differences and assessment of the position of the region in the Czech Republic in the field of quality and use of human resources. The publication is a follow-up to the previous analysis of the human resources development in the Moravskoslezsky Region in 2000 - 2005.

Keywords:labour force; pracovní síla

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office(web)

External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-lidskych-zdroju-v-moravskoslezskem-kraji-vybrane-kapitoly-2000-az-2009-dzpttwsl14

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203421Author: Český statistický úřad ; oddělení regionálních analýz a informačních služeb Ostrava

Source: http://invenio.nusl.cz/record/203421?ln=en
DOWNLOAD PDF
Related documents