Vývoj zahraničního obchodu v 1. až 3. čtvrtletí 2010 Reportar como inadecuado
Vývoj zahraničního obchodu v 1. až 3. čtvrtletí 2010 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Document type: Analysis

Year:2010

Language: cze

Publisher: Český statistický úřad

Abstract: [cze] [eng] Zhodnocení vývoje zahraničního obchodu ČR celkem (obrat, vývoz, dovoz, obchodní bilance). Hlavní faktory ovlivňující vývoj zahraničního obchodu. Teritoriální struktura (podle hlavních uskupení a vybraných států) a zbožová struktura (podle SITC, rev. 4) zahraničního obchodu. Srovnání vývoje zahraničního obchodu ČR s vývojem zahraničního obchodu ostatních států EU.Analysis of the external trade development of the CR in total (turnover, export, import, trade balance). Main factors, which influence the external trade development. Territorial structure (by main blocks and selected countries) and commodity structure (by SITC, rev. 4) of the external trade. Comparisons of the CR external trade development with the external trade development of the other member states of the EU.

Keywords:international trade; mezinárodní obchod

Rights: The text is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office(web)

External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zahranicni-obchod-3-ctvrtleti-p937r5ied6

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203436Autor: Český statistický úřad

Fuente: http://invenio.nusl.cz/record/203436?ln=enDocumentos relacionados