Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů. Report as inadecuate
Čištění spalin ze zařízení na energetické využití odpadů pomocí sodných a vápenatých sorbentů. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Document type: Papers

Conference/Event: Energie z Biomasy XVII, Lednice (CZ), 20160913

Year:2016

Language: cze

Abstract: [cze] [eng] Příspěvek se zabývá vlastnostmi sodných a vápenatých sorbentů pro zachycování kyselých složek spalin ze zařízení na energetické využití odpadu. Důraz je kladen na porovnání vlastností sorpce při teplotách pod 250 °C a použití sorbentů v technologiích odstraňujících více polutantů v jednom kroku.The paper focuses on the properties of sodium and calcium based sorbents for removal of acid gases from flue gas form waste to energy plants. The emphasis is on the comparison of sorption under 250 °C and utilisation of sorbents in technologies that remove more pollutants in one step.

Keywords:dry flue gas treatment; dry sorption; waste-to-energy

Project no.: TE02000236 (CEP)

Host item entry: Sborník příspěvků z konference, ISBN 978-80-214-5441-5

Note: Související webová stránka: http://hdl.handle.net/11104/0267816

Rights: Document is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Institute of Chemical Process Fundamentals AS ČR(web)

Original record: http://hdl.handle.net/11104/0267816

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-263099Author: Zach, Boleslav ; Pohořelý, Michael ; Šyc, Michal ; Svoboda, Karel ; Punčochář, Miroslav

Source: http://invenio.nusl.cz/record/263099?ln=enRelated documents