Ett socialt nätverk med förändrade gränser: En kvalitativ studie om sociala relationer och socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplatsReportar como inadecuado
Ett socialt nätverk med förändrade gränser: En kvalitativ studie om sociala relationer och socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis

Abstract [sv] : Arbetslivet har kommit att bli mer avreglerat vilket har resulterat i att större krav ställs på både organisationer och individer. Organisationer omstrukturerar sina verksamheter och större ansvar läggs på den enskilda individen att agera i ett allt mer gränslöst arbetsliv. Sociala relationer är viktiga för människor men har kommit att bli mer flyktiga i ett arbetsliv där flexibiliteten ökat. Ett exempel på att organisationer ändrar sina verksamheter är införandet av aktivitetsbaserade arbetsplatser. En aktivitetsbaserad arbetsplats innebär att medarbetare inte har fasta arbetsplatser utan ska välja arbetsplats efter den arbetsuppgift som ska utföras. Denna studie har en kvalitativ ansats och syftet har varit att undersöka medarbetares upplevelser av sociala relationer och socialt stöd på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Studien visar att det finns goda förutsättningar för att erhålla socialt stöd eftersom arbetet på den nya arbetsplatsen kan ses som kollektivt. Det finns ett socialt stöd som är uppbyggt och karaktäriseras av ett nätverk. Medarbetare upplever sig inte lika utelämnade som på det tidigare cellkontoret. Det är viktigt att medarbetare upplever en känsla av sammanhang på arbetsplatsen eftersom den har en gränslös kontext. Möjligheten till att etablera sociala relationer och att erhålla socialt stöd har ökat på arbetsplatsen. Studien har kunnat påvisa att ledarskapet bör undersökas närmare med inriktning på ledarskapet i en aktivitetsbaserad kontext.

Abstract [en] : Working life has become more liberalized, which has resulted in greater demands on both organizations and individuals. Organizations restructure their activities and more responsibility is put on the individual to act in an increasingly boundless working life. Social relationships are important to humans but have becomed more short-lived in a working life where flexibility has increased. An example of organizations changing their business is the introduction of activity- based workplaces. An activity-based workplace means that employees not have permanent workplaces and have to choose a workplace according to the task to be performed. This study has a qualitative approach and the purpose has been to investigate employee experiences of social relations and social support in an activity-based workplace. The study shows that there are good conditions for receiving social support because work at the new workplace can be seen as collective. There is a social support that is structured and characterized by a network. Employees do not feel as omitted as at the former cell office. It is important that employees experience a sense of context in the workplace because it has a boundless context. The opportunity to establish social relationships and to receive social support has increased in the workplace. The study has been able to demonstrate that leadership should be explored more closely with leadership orientation in an activity-based context.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 29 p.

National Category : Social Sciences

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-64344OAI: oai:DiVA.org:ltu-64344DiVA: diva2:1113486

Educational program: Sociology, bachelor's level

Supervisors : Berg Jansson, Anna, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.

Examiners : Pippola, Saila, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. Available from: 2017-06-29 Created: 2017-06-21 Last updated: 2017-06-29Bibliographically approvedAutor: Wass, Tobias

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados