Rennäringslagens förenlighet med grundlag: En studie av rennäringslagen och egendomsskyddetReportar como inadecuado
Rennäringslagens förenlighet med grundlag: En studie av rennäringslagen och egendomsskyddet - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis

Abstract [sv] : I den här uppsatsen har nu gällande lagstiftning för renskötselrätten behandlats. Dagens rennäringslag (RNL) bygger till stor del på den första renbeteslagen från år 1886 och reglerar samers rättigheter i samband med renskötselns bedrivande. Bland dessa rättigheter ingår bland annat en rätt för samer att nyttja mark och vatten i samband med renskötseln.Även annan lagstiftning reglerar renskötselns förhållande, främst i syfte att stärka skyddet mot andra intressen. I arbetet redogörs för bestämmelser avseende renskötseln i miljöbalken, skogsvårdslagen och regeringsformen.  Renskötseln är dels en kollektiv rätt som tillkommer samebyn och dels en civilrättslig p.g.a. av den urminnes hävd som renskötseln grundas på. Att renskötseln är av civilrättsligt slag innebär att den omfattas av egendomsskyddet i regeringsformen vilket belyses i arbetet.Syftet med denna uppsats var att undersöka hur rennäringslagen förhåller sig till överordnad lag och granska hur renskötselrätten kommer till uttryck i lagstiftning. Redogörelsen innehåller en historisk tillbakablick från rennäringslagens tillkomst fram till det komplicerade förhållande som råder idag. De rättsliga tvister mellan staten och samebyar som lyft frågan om grundlagsenlighet har därför behandlats.I syftet ingick även att undersöka rättens framtidsutsikter varför en redogörelse av tre förslag till konventioner har behandlats. De aktuella konventionerna är förslaget om nordisk samekonvention, renskötselkonvention och ILO konventionen nr 169.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 31 p.

Keyword [sv] : Rennäringslag, Egendomsskydd, Girjasmålet, samer

National Category : Law

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-61464OAI: oai:DiVA.org:ltu-61464DiVA: diva2:1065940

Educational program: Jurisprudence, bachelor's level

Supervisors : Bengtsson, BertilLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences.

Examiners : Pettersson, Maria, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences. Available from: 2017-01-30 Created: 2017-01-17 Last updated: 2017-01-30Bibliographically approvedAutor: Sandström, Therese

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados