Liva-projektet: en utvärdering av jämställdhets- och etnicitetsarbete vid SifReportar como inadecuado
Liva-projektet: en utvärdering av jämställdhets- och etnicitetsarbete vid Sif - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science. 2006 (Swedish)Report (Other academic)

Abstract [sv] : Det övergripande syftet med utvärderingen är att bidra till ökade kunskaper kring lärande av jämställdhets- och etniskt mångfaldsprojekt - Liva projektet (Lika värda - ett bra arbetsliv) och dess implementering i Sifs organisation. Projektets målsättning är att verka för strukturella förändringar i sättet att organisera arbetet så att jämställdhet och etnisk mångfald befrämjas för att på sikt genomsyra alla nivåer i Sif;s organisation, såväl bland medlemmar som förtroendevalda och anställda. Syftet med LIVA-projektet är att höja kompetensen bland Sifs anställda och förtroendevalda i frågor om jämställdhet- och etnisk mångfald. Majoriteten vid avdelningarna speglar också strukturerna i organisationen, de etablerade normer och arbetsrutiner som tillämpas i organisationen avgör vem som har tolkningsföreträde och är en del av den rådande diskursen i organisationen. Projektet har kommit att synliggöra värderingar inom den egna organisationskulturen, där olikheter görs till en normaliserad praxis. Det vill säga hur lärandet på olika nivåer i organisationen möter motstånd och därigenom bidrar till att reproducera lärandet i de redan befintliga strukturerna. Andra begränsande faktorer har varit förekomsten av parallella projekt samtidigt i en organisation vilket har också bidragit till att begränsa Liva projektets intentioner. Detta innebär att pågående parallella processer i organisationen i vissa fall kan komplettera varandra men de kan också leda till konkurrens mellan projekten och projektgrupperna Helhetsbedömningen är att lärandet ägt rum både på kollektiv och individuell nivå. Liva projektet har medvetandegjort diskrimineringsfrågornas komplexitet i organisationen samtidigt som projektet synliggjort svårigheterna i att bryta ny mark i gamla strukturer.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006. , 35 p.

Series : Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528 ; 2006:05

Research subject: Gender and Technology

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-22223Local ID: 206e7c00-b224-11db-bf9d-000ea68e967bOAI: oai:DiVA.org:ltu-22223DiVA: diva2:995272

Note: Godkänd; 2006; 20070201 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29Bibliographically approvedAutor: Piippola, Saila

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados