Kvinna och innovatör: en utvärdering av projektet Kvinnliga idébärareReportar como inadecuado
Kvinna och innovatör: en utvärdering av projektet Kvinnliga idébärare - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Human Work Science. 2006 (English)Report (Other academic)

Abstract [sv] : Syftet med denna utvärdering av projektet Kvinnliga idébärare är att undersöka om projektet har inspirerat och stöttat kvinnor i Norrbotten att utveckla sina idéer till nya innovationer. Uppnår projektet rätt målgrupp? Finns behov av särskilt riktade satsningar för kvinnors innovationer i Norrbotten? Har projektets utfall bidragit till ökad regional tillväxt? Projektet Kvinnliga idébärare har som syfte att inspirera och stötta kvinnor i Norrbotten att utveckla sina idéer till nya innovationer. Ett delsyfte är att gynna innovationsklimatet så att projektet kan ses som både ett jämställdhetsprojekt och en viktig samhällsekonomisk process för tillväxt. Projektet Kvinnliga idébärare är ett förändringsarbete och ett utvecklingsprojekt genom dess ambition att verka för jämlikhet mellan kvinnor och män. Projektet är ett EU finansierat projekt där övriga finansiärer är Länsstyrelsen i Norrbottens län, Norrbottens Läns Landsting, Nutek, Stiftelsen Innovationscentrum (SIC) samt kommunerna Luleå, Jokkmokk, Kiruna, Pajala och Älvsbyn. Projektets uppdrag är att inspirera, informera och medverka till att främst kvinnors idéer utvecklas till nya kommersiella produkter och tjänster. Projektet ska vara en plattform för att stödja idébärarna under hela processen från en konkret problemformulering till en väl genomtänkt idé fram till marknaden. Projektet har pågått under tiden december 2002 till och med februari 2006 och har idag cirka 120 kvinnor men även några män inskrivna i projektet. Av dessa är mellan 50-60 kvinnor aktiva med eget idéutvecklingsarbete. Projektet har hittills resulterat i cirka 15 färdiga produkter av vilka några redan är ute på marknaden och andra är på väg ut på marknaden. Utvärderingens upplägg är; Del I utgör en teoretisk referensram som intervjuerna tolkats från. Del II beskriver sammanlagt sju intervjuer, två av dessa är nyckelpersoner inom projektet, de övriga fem intervjuerna är kvinnor som ingår i projektets målgrupp. Del III avslutningsvis tar upp reflektioner och slutsatser. Centrala inslag i projektet Kvinnliga idébärare är jämlikhet, utveckling och förändring vilket handlar om att bryta mönster inom den traditionellt mansdominerade innovationsbranschen. Innovationer utvecklas i växelverkan mellan olika aktörer vilket bidrar till inne- och uteslutningsmekanismer vilka både möjliggör och begränsar tillväxt och jämlikhet. Den samlade bedömningen är att projektet har påbörjat inbrytningar i könsmärkta strukturer men behöver fortsätta verka för att det hittills lyckade arbetet ska få långsiktiga effekter. Projektets arbetsmetod för genusintegrering har visat sig vara en bra och lämplig metod för att synliggöra och stötta kvinnor i innovationsprocessen. Projektet Kvinnliga idébärare har bidragit till tillväxt genom att företag startats på kvinnors innovationer. Slutligen har projektet synliggjort att det finns ett behov av en organiserad verksamhet för att stötta både kvinnor och män i innovationsprocessen, men det förutsätter ett organiserat stöd som arrangerar kontinuerliga träffar och synliggör kvinnors innovationer.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2006. , 37 p.

Series : Research report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1528 ; 2006:08

Research subject: Gender and Technology

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-24317Local ID: a78030f0-b222-11db-bf9d-000ea68e967bOAI: oai:DiVA.org:ltu-24317DiVA: diva2:997369

Note: Godkänd; 2006; 20070201 (ysko)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29Bibliographically approvedAutor: Piippola, Saila

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados