Prominent dialogues in social entrepreneurship researchReportar como inadecuado
Prominent dialogues in social entrepreneurship research - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mittuniversitetet.Friedrichs, Yvonne Von Mittuniversitetet.Wincent, Joakim Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.ORCID iD: 0000-0002-8770-8874 2011 (English)Conference paper, Presentation (Refereed)

Abstract [en] : Although a new and promising stream of academic inquiry,scholars have noticed the absence of research dialoguesamong contributors to social entrepreneurship. As a rapidlydeveloping field of research the development of such dialoguesand debates are of great importance. Social entrepreneurshipis a multidisciplinary field of study (Short et al. 2009) andthere are clear opportunities to progress the development ofthis research by within- and across academic dialogues ofimportance for research and industry practise. In a responseto the previously noticed lack of research communication andincremental knowledge building within and across disciplines,our study maps what could be considered as prominent issuesdiscussed in the social entrepreneurship literature and presentsome possible emergent research dialogues to engage in forresearchers interested in social entrepreneurship research.In order to identify these dialogues we used 146 articles –identified in a SCOPUS database search – to highlight theareas of research within social entrepreneurship that aregiven most attention and what is discussed within and acrossdisciplines. We observe several areas that could be developedinto academic discussions. As a result of our study we noticethat research in recent years is slowly moving away fromonly defining the phenomenon of social entrepreneurshiptowards actually focusing on specific areas of attention,such as how to solve social challenges and social innovationframeworks. However, we can see that there are several areasof dialogue that need more attention in research, such as thediscussion around community development and social capitalmobilization. Among the developing areas of research, wenotice dialogues such as type of start-up processes present insocial entrepreneurship and how such processes are differentto traditional entrepreneurship start-up processes. Whenmore attention is given to more focused and lively academicdiscussions, researchers can devote attention to incrementallybuild upon each other’s work and to move important areasfurther more effectively.

Abstract [sv] : Vår syn på tillväxt förefaller att till stor del baseras på ökning av omsättning eller lönsamhet. Samhällets intresse för företagande bottnar främst i ett sysselsättningsperspektiv. Exempelvis beskrivs entreprenören som den som skapar nya verksamheter och nya verksamheter kan i sin tur generera nya arbetstillfällen eller ökad bruttonationalprodukt. De flesta företag är dock små, mycket små. Att växa och bli större kan vara förknippat med risker och inte sällan innebär tillväxt uppoffringar av ägaren vilket i sin tur kan ge rubbning i förhållandet mellan företag och privatliv. Slutsatser från tidigare forskning menar att detta leder till att många företagare endast växer under sina första levnadsår för att sedan hitta en acceptabel nivå att driva sitt företag på Tidigare studier av företagande uppvisar stora skillnader i det som vanligen definieras som tillväxt. Det är en lägre andel företag som drivs att kvinnor som uppvisar traditionellt definierad tillväxt jämfört med företag som drivs av män. I synnerhet kvinnor kan känna av en konflikt mellan privatlivet och den tid som företaget kräver Den påfrestning och de krav som tillväxt kräver av företagsledaren är enligt Fisher anledningen till att de flesta företag som drivs av kvinnor därför självmant förblir små om man ser till omsättning och anställda. I den här studien vill vi öka förståelsen kring kvinnors företagande och tillväxt. Vi gör det genom att inta en bredare syn på tillväxt då vi menar att tillväxt också kan definieras i kvalitativa termer. Vi menar att tillväxtengagemang inte brister då det gäller företagarnasambition och att det finns andra mer kvalitativa faktorer som påverkar utvecklingen i företag som entreprenörer eftersträvar. Den empiriska utgångspunkten för studiens analyser är såväl kvantitativa som kvalitativa. En web-baserad enkät skickades ut till kvinnor som driver företag i Nordtröndelag samt regionen Jämtland/Härjedalen. Resultaten av vår studie visar att det finns anledning att beskriva tillväxtsambitioner genom ett plattformstänkande där det eftersträvas tillväxt också genom områden som inte kan fångas in genom siffror. För en del kvinnor handlar tillväxt om att växa genom personlig utveckling, för andra om att skapa en trygg plattform för att kunna kan leva på sitt företag. Maslows behovshierarki har använts för att tematisera områden hur kvinnor ser på tillväxt och för att visa hur tillväxt i siffror såsom lönsamhet ofta leder till andra ambitioner såsom självförverkligande.

Place, publisher, year, edition, pages: 2011.

Research subject: Entrepreneurship and Innovation

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-27757Local ID: 14bd7830-12fe-4ee6-b8c5-6c5c405c4e0aOAI: oai:DiVA.org:ltu-27757DiVA: diva2:1000946

Conference: Nordic Academy of Management Conference : 22/08/2011 - 24/08/2011

Note: Godkänd; 2011; 20111010 (ysko)Available from: 2016-09-30 Created: 2016-09-30 Last updated: 2016-12-12Bibliographically approvedAutor: Pierre, Anne

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados