Män, kvinnor och stress: En studie om män och kvinnors upplevelse och hantering av stressReport as inadecuate
Män, kvinnor och stress: En studie om män och kvinnors upplevelse och hantering av stress - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.Svensson Vall, Sandra Luleå University of Technology, Department of Health Sciences. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis

Abstract [sv] : Det finns vetenskapliga belägg för att män och kvinnor reagerar olika på stress men behovet av forskning kring hur det ser ut och varför samt hur vi kan åstadkomma förändring kvarstår. Syftet med vår studie var att beskriva män och kvinnors upplevelse och hantering av stress. I denna studie är det män och kvinnors egen upplevelse och hantering av stress som ligger till grund för resultaten. Datainsamling gjordes genom en enkät som lades ut på sociala media, riktad till män och kvinnor i arbetsför ålder (20 till 65 år). Det resulterade i 233 respondenter. Studien har en kvantitativ ansats. Datamaterialet fördes över till en matris i Microsoft Excel och sedan till grafer. Dataanalysens resultat består av relevanta fynd kopplat till skillnader i män och kvinnor upplevelse och hantering av stress. Resultaten visar lika hög andel oro och ångest hos män och kvinnor men fler män än kvinnor upplever att de går på högvarv av stress. Kvinnor upplever sin stress mer frekvent som en fara för egen hälsa i jämförelse med män. Hälsovägledare kan ha nytta av studien utifrån ett hälsopromotivt perspektiv för att bistå ett mer individanpassat stöd i stresshantering som tar hänsyn till män och kvinnors olika sätt att uppleva och hantera stress. 

Abstract [en] : There is scientific evidence that men and women react differently to stress but the need for research into how it looks and how we can achieve change persists. The aim of our study was to describe men and women's experience and management of stress. In this study, the men and women's own experience and management of stress is the basis of the results. Data collection was done by a questionnaire on the social media, targeted to men and women of working age (20-65 years). This resulted in 233 respondents. The study has a quantitative approach. The data material was transferred to a matrix in Microsoft Excel and then to graphs. The results of data consists relevant findings linked to differences in men and women`s experience and management of stress. The results show equal high proportion of concern and anxiety among men and women but more men than women experience that they go into overdrive of stress. Women feel their stress more frequently as a danger to their own health in comparison with men. Health guides can benefit from the study on the basis of a preventive health perspective to assist more personalised support in stress management which takes account of men and women's different way to experience and manage stress.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 28 p.

Keyword [en] : Men och woman´s stress, Healthpromotion and stress

Keyword [sv] : Män och kvinnors stress, Hälsopromotion och stress

National Category : Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-64382OAI: oai:DiVA.org:ltu-64382DiVA: diva2:1114063

Educational program: Health Promotion, bachelor's level

Supervisors : Risberg, Anitha, UniversitetslektorLuleå University of Technology.

Examiners : Kostenius, Catrine, ProfessorLuleå University of Technology. Available from: 2017-06-29 Created: 2017-06-22 Last updated: 2017-06-29Bibliographically approvedAuthor: Nilsson Espling, Anette

Source: http://ltu.diva-portal.org/
DOWNLOAD PDF
Related documents