Skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapeutens insats och betydelse under en rehabiliteringsperiod: En enkätstudieReport as inadecuate
Skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapeutens insats och betydelse under en rehabiliteringsperiod: En enkätstudie - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences.Schäufele, Emma Luleå University of Technology, Department of Health Sciences. 2017 (Swedish)Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis

Abstract [sv] : Bakgrund: Fotbollsspelare löper hög risk att drabbas av skada. Det finns tendens att återvända för tidigt till fullt fotbollsutövande innan skadan är helt läkt och utan att en adekvat rehabilitering har utförts. Utförs rehabilitering med hjälp av en fysioterapeut som besitter god kunskap inom området kan skadans läkningsprocess stimuleras. Fysioterapeutiska insatser under hela skadeförloppet kan ge fotbollsspelare bättre förutsättningar till en lyckad rehabilitering. Syfte: Syftet med studien var att undersöka skadade fotbollsspelares uppfattning om fysioterapi och fysioterapeutiska insatser under en rehabiliteringsperiod. Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie för kartläggning av populationen fotbollsspelare i division I i Norrland. Retrospektiv data samlades in med egenkonstruerad webbenkät som skickades ut till 130 personer varav 62 besvarade den. Bortfall gjorde att 57 personer inkluderades i studien. Insamlad data analyserades deskriptivt. Resultat: Majoriteten av deltagarna använde fysioterapi under en rehabiliteringsperiod. Fotbollsspelarna uppgav att tillgång till en annan yrkesgrupp var den vanligaste orsaken till utebliven fysioterapi. Deltagarna framhävde även att fysioterapeutens övervägande uppgifter var manuella behandlingar och upprättning av rehabiliteringsprogram. 13,6 % uppgav att fysioterapeutiska insatser förekom i både akuta och subakuta skedet. Konklusion: Resultatet av studien visar att fotbollsspelares värdering och användning av fysioterapi är hög. Fysioterapeutens närvaro under hela skadeförloppet behöver utvecklas för att ge fotbollsspelare bättre förutsättningar att återgå till full fotbollsaktivitet och förhindra återfall av tidigare skada. Studien ger en indikation på fotbollsspelares uppfattning avseende fysioterapi och fysioterapeutiska insatser. Fler studier bör göras som inkluderar fler fotbollsspelare för att på det viset kartlägga en större population. 

Place, publisher, year, edition, pages: 2017. , 25 p.

Keyword [sv] : Fotbollsspelare, Fysioterapeut, Idrottsskada, Rehabilitering

National Category : Physiotherapy

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-61368OAI: oai:DiVA.org:ltu-61368DiVA: diva2:1063556

Educational program: Physiotherapist, bachelor’s level

Supervisors : Melander- Wikman, Anita, Biträdande professorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab.

Examiners : Mikaelsson, Katarina, UniversitetslektorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Health and Rehab. Available from: 2017-01-12 Created: 2017-01-10 Last updated: 2017-01-12Bibliographically approvedAuthor: Nilsson, Daniel

Source: http://ltu.diva-portal.org/Related documents