Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningenReportar como inadecuado
Rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: faktaunderlag till MINT-utredningen - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Uppsala universitet.Pettersson, Maria Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Social Sciences.ORCID iD: 0000-0003-0767-4908 2010 (Swedish)Report (Other academic)

Abstract [sv] : Rapporten behandlar rättsliga förutsättningar för intensivodling av skog: ett skogsbruk med produktionshöjande åtgärder som kan överskrida de begränsningar som återfinns i den nu gällande skogsvårdslagen och dess tillämpningsföreskrifter eller annan relevant lagstiftning.Rapportens första del visar den rättsliga kontexten i samband med intensivodling av skog, internationellt, inom EU och i Sverige. Andra delen behandlar författningsändringar. Det är idag rättsligt oklart om vissa intensivodlingar ska ses som jordbruk eller skogsbruk. I rapporten lämnas alternativa förslag till precisering. Intensivodling kan underlättas genom vissa ändringar i skogsvårdslagstiftningen: att i högre grad tillåta odling med vissa utländska trädslag, att den nu gällande arealrestriktionen upphävs för användning av vegetativt förökat skogsodlingsmaterial och att tillåta mer kvävegödsling än idag. Förutsättningar i samtliga fall är att (i) åtgärden sker på skogsmarker som visats sakna beaktansvärd betydelse med hänsyn till motstående intressen, (ii) åtgärden tillståndsprövas av Skogsstyrelsen och då ses som ändrad markanvändning, samt (iii) Skogsstyrelsen har sådant beslutsunderlag att den kan bedöma markens värde.Om det inte anses meningsfullt med naturvårdshänsyn vid intensivodling kan nu gällande krav enligt 30 § skogsvårdslagen undantas för de aktuella åtgärderna (utom i kantzoner). Lindringen kan kombineras med kompensationskrav på skogsbrukaren, mer konkret genom ett fondsystem med hänsynsavgift.

Place, publisher, year, edition, pages: 2010. , 70 p.

Keyword [en] : Law/Jurisprudence

Keyword [sv] : Rättsvetenskap/Juridik

Research subject: Law

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-24101Local ID: 9ac010b0-f0cb-11df-8b36-000ea68e967bOAI: oai:DiVA.org:ltu-24101DiVA: diva2:997152

Note: Godkänd; 2010; 20101115 (maria_p)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-04-20Bibliographically approvedAutor: Michanek, Gabriel

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados