Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner: Fallstudie av dräneringsvattenReportar como inadecuado
Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner: Fallstudie av dräneringsvatten - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, Mining and Geotechnical Engineering. Number of Authors: 1 2017 (Swedish)Report (Other academic)

Abstract [sv] : För studier av miljöprestanda för konstgräsplaner har fokus främst legat på miljöaspekter kring innehåll av ämnen i konstgräsmaterial. Det är främst miljöaspekter kring fyllmaterialens kemiska innehåll och potentiell utlakning till vatten som har studerats. Denna studie syftade till att analysera kvalitén på vatten som rinner från konstgräsplaner med olika fyllmaterial (granulat). Målet var att jämföra och bedöma omgivningspåverkan från konstgräsplanens fyllmaterial utifrån utlakade ämnen till dräneringsvatten. Metoden bestod av kemisk analys av dräneringsvatten som uppsamlats med lysimetrar,  med avseende på primärt metaller och organiska ämnen samt kvantifiering av vattenflöden och den potentiella mängden partiklar från fyllmaterial som transporteras genom konstgräsplanen och överbyggnaden till dräneringen. Efter ett års provtagning och analys av vatten från konstgräsplaner med SBR  respektive EPDM fyllmaterial var slutsatserna bl.a. följande:• Utlakade ämnen från fyllmaterialen som dränerat genom överbyggnaden och som kan transporteras vidare till grundvatten eller till dagvatten bedöms ha liten omgivningspåverkan.• Halter av metaller i dräneringsvattnet från konstgräsplanerna var i jämförelse lägre än vad som förväntas påträffas i dagvatten från parkmiljöer med gångvägar och lågt trafikerade vägar.• Massflödet av mikropartiklar från fyllmaterial vertikalt till dräneringen bedöms vara litet. Det faktiska antalet partiklar och andra spridningsvägar har inte undersökts.• Analyser av vatten från stickprov direkt från dräneringsbrunn måste tolkas med försiktighet då det inte behöver representera halter för det totala vattenflödet över konstgräsplanen. Provtagning med analyser kommer fortsätta under 2017.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2017. , 40 p.

Series : Technical report / Luleå University of Technology, ISSN 1402-1536

National Category : Geotechnical Engineering

Research subject: Soil Mechanics

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-62096ISBN: 978-91-7583-817-5 (electronic)OAI: oai:DiVA.org:ltu-62096DiVA: diva2:1075759 Available from: 2017-02-21 Created: 2017-02-21 Last updated: 2017-03-06Bibliographically approvedAutor: Magnusson, Simon

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados