Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som i självdestruktivt syfte överdoserat läkemedelReportar como inadecuado
Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som i självdestruktivt syfte överdoserat läkemedel - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care. 2017 (Swedish)Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesisAlternative title Critical nurses’ experiences of caring for patients who self-harmed with intentional drug overdose (English)

Abstract [sv] : Självdestruktiva handlingar innebär att medvetet tillfoga sig skada. Hos personer som avsiktligt självskadar sig är suicidtankar vanligt förekommande men syftet kan vara ångestlindring och uttryck för psykiskt illabefinnande. Mellan 2005-2014 vårdades 77371 personer inom slutenvård på grund av avsiktlig självdestruktiv handling och risken för suicid är höjd efter en självdestruktiv handling. Syftet med denna studie var att undersöka intensivvårdssjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter som avsiktligt överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte. Fem kvalitativa intervjuer med semistrukturerad intervjuguide analyserades med innehållsanalys och materialet utmynnade i fem kategorier samlade under ett tema: Att vilja men inte alltid kunna. Kategorierna var: Att känna hjälplöshet i den psykiatriska omvårdnaden, Att ha kännedom om patientens sammanhang, Att prioritera bort samtal, Att attityder påverkar samarbetet med kollegor, Att ha behov av samverkan och stöd från psykiatrin. Studien visade att upplevelsen av att vårda patienter som överdoserat läkemedel i självdestruktivt syfte påverkades av patientens bakgrund, social kontext och livssituation. Bakgrund i missbruk, låg ålder och kvinnligt kön medförde att handlingen upplevdes mer impulsartad. Upplevelsen av att vårda var komplex och intensivvårdssjuksköterskan kände sympati, frustration och otillräcklighet i omvårdnaden av patienten. Samarbetet på intensivvårdsavdelningen påverkades av attityder inom personalgruppen där intensivvårdssjuksköterskan kände sig ensam ansvarig för samtal kring självdestruktivitet och mående. Det förelåg svårigheter i det multiprofessionella teamarbetet samt i förmågan att uppnå holistisk och personcentrad vård. Intensivvårdssjuksköterskorna upplevde att samarbetet med psykiatrin var bristfälligt och hade negativ påverkan på upplevelsen. Intensivvårdssjuksköterskans upplevelse var att slitas mellan sympati och frustration. Den moraliska stressen kan leda till att patienten får bristfällig omvårdnad och risken för framtida suicid kan öka.

Place, publisher, year, edition, pages: 2017.

Keyword [en] : Self-harm, self-induced medical overdose, critical care nurse, nursing care, experience, critical care.

Keyword [sv] : Självdestruktiv handling, medveten överdos av läkemedel, intensivvårdssjuksköterska, omvårdnad, upplevelse, intensivvård

National Category : Nursing

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-65224OAI: oai:DiVA.org:ltu-65224DiVA: diva2:1134702

Educational program: Specialist Nursing, Intensive Care

Supervisors : Välivaara, Britt-Marie, universitetslektorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care.

Examiners : Engström, Åsa, ProfessorLuleå University of Technology, Department of Health Sciences, Nursing Care. Available from: 2017-08-31 Created: 2017-08-21 Last updated: 2017-08-31Bibliographically approvedAutor: Lindell, Gabrielle

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados