NeedInn: behovsdriven produktutveckling inom E-hälsaReportar como inadecuado
NeedInn: behovsdriven produktutveckling inom E-hälsa - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Luleå University of Technology, Department of Business Administration, Technology and Social Sciences, Innovation and Design.ORCID iD: 0000-0002-9662-4576Larsson, Madelene 2007 (Swedish)Report (Other academic)Alternative title NeedInn : need driven product development within E-health (English)

Abstract [sv] : Denna rapport beskriver genomförandet och resultatet av EU-projektet NeedInn. NeedInn står för Needfinding och Innovation och det är inom dessa områden som projektet har tagit fram NeedInn-processen, ett arbetssätt med tillhörande metoder för hur du genomför behovsdriven produktutveckling inom e-hälsa. I rapporten framgår även problematiken som kan uppstå när behoven bakom olika lösningar inte tillgodoses på ett för användaren fungerande sätt och att det behövs en process för att fånga upp dessa behov redan från början så att fokus blir på rätt lösning. Rapporten består av Inledning, och sedan beskrivning av projektets Syfte och Mål. Därefter följer det ett kapitel om hur projektets organisation har varit under projektets gång. Där framgår det även vilka aktiviteter som projektet haft som utgångspunkt samt vilken tidsplan vi arbetat efter. Under kapitlet Fallstudierna redogörs det för samarbetet med de olika vårdaktörerna och varför det är viktigt med förankring innan ett sådant här projekt kan ta fart och få genomslagskraft. Det framgår även hur vi har gått tillväga för att sprida kunskap om projektet och hur vi arbetat med studentprojektet inom ramen för SIRIUS som är en avslutningskurs på LTU inom Kreativ produktutveckling. Vidare har vi under rubriken Samverkan samlat allt material om hur vi samarbetat med andra projekt, forskare, företag och relevanta verksamheter. Där framgår det även vilka konferenser och utbildningar vi deltagit på och hållit i och vad detta har gett projektet. I kapitlet Projektresultat redogör denna rapport för de olika prototypprojekt som genomförts i projektet och där framgår det även vilket tillvägagångssätt och val av metoder som vi använt oss av. Förutom prototypprojekten så har vi under detta kapitel även redogjort för de olika publikationer som är kopplade till projektet och där finns forskningsartiklar, bokkapitel och examensrapport sammanfattade. Arbetet med NeedInn-processen och dess tillhörande IT-stöd är något som också framgår under denna del. Slutligen avrundas denna rapport med en avslutande Diskussion där våra egna reflektioner och tankar kring projektet och dess resultat finns dokumenterade.

Place, publisher, year, edition, pages: Luleå: Luleå tekniska universitet, 2007. , 60 p.

Research subject: Functional Product Development

Identifiers: URN: urn:nbn:se:ltu:diva-21788Local ID: 02223720-8b7a-11dc-a33e-000ea68e967bOAI: oai:DiVA.org:ltu-21788DiVA: diva2:994836

Projects: NeedInn - Behovsdriven produktutveckling inom e-hälsa

Note: Godkänd; 2007; 20071105 (tobias)Available from: 2016-09-29 Created: 2016-09-29 Last updated: 2017-01-19Bibliographically approvedAutor: Larsson, Tobias

Fuente: http://ltu.diva-portal.org/Documentos relacionados